Thu -xướng họa – Tác Giả: Vũ Nam & Ngọc Châu

image large tbmia2ey1w Thu  xướng họa   Tác Giả:  Vũ Nam & Ngọc Châu

Bài xướng của Vũ Nam (Hải Phòng)

 

THU ĐẾN RỒI CHĂNG

 

Có phải mùa thu đến thật RỒI

Chân trời tím biếc áng mây TRÔI
Se se mảnh lá  buông nhè nhẹ
Lặng lặng sương chiều rớt  thảnh THƠI
Đỏng đảnh trần ai đàn lỗi nhịp
Chập chờn nhân thế giọt ngâu RƠI
Về đâu sáo trúc lời thưa nhặt?
Vắt vẻo đong đưa liễu lả LƠI

Họa tá vận của Ngọc Châu:

BUỒN THU CHÚ CUỘI 

Cuội vịn cành đa vẻ thảnh THƠI

Nhìn về nơi Trái đất đang TRÔI

Mà lòng nhớ vợ buồn da diết

Để nỗi hai hàng nước mắt RƠI

Cứ tưởng keo này ôm Nguyệt chặt

Nào hay mộng ảo vỡ tan RỒI

Thu về mà cậu chàng đâu biết

Trâu chạy ngả nào, chạc để LƠI

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>