Tìm hiểu chữ “Xuân” trong Truyện Kiều

              Đại thi hào Nguyễn Du quê ở làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1765, mất năm 1820, thọ 55 mùa xuân. Thân phụ của ông là Nguyễn Nghiễm làm quan đến chức tể tướng. Thân mẫu là bà Trần Thị Tần, quê more »

Bi kịch của Lỗ Tấn – Hồ Anh Hải

Bi kịch của Lỗ Tấn – Hồ Anh Hải Lỗ Tấn (25/9/1881 – 19/10/1936)   Bi kịch hôn nhân Từ sau ngày nước CHND Trung Hoa ra đời, tất cả các từ điển hoặc sách báo chính thống nước này đều viết Lỗ Tấn là chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc, nhà more »

Những phân vân khi dạy bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

  Chiếu dời đô ( hay Thiên đô chiếu ) của Lý Công Uẩn được đưa vào giảng day trong sách Giáo khoa Ngữ Văn 8, THCS , từ 2004. Mục đích đưa bài Chiếu dời đô vào giảng dạy ở chương trình Ngữ văn 8 đã được gi rõ trong Sách giáo viên Ngữ more »

Tác Phẩm Văn Học – Văn Học Việt – Thơ Văn Việt – Yêu Văn Thơ