NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2012

image large k9q2ogpsv7 NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 10 2012

NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2012

Ngọc Châu giới thiệu hai bài xonê (thơ trữ tình ngắn)

của William Shakespeare (1564-1616)

Sonnet 046

Mine eye and heart are at a mortal war
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture’s sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.

My heart th plead that thou in him dost lie–
A closet never pierced with crystal eyes–
But the defendant doth that plea deny
And says in him thy fair appearance lies.

To ’cide this title is impanneled
A quest of thoughts, all tenants to the heart,
And by their verdict is determined
The clear eye’s moiety and the dear heart’s part:

As thus; mine eye’s due is thy outward part,
And my heart’s right thy inward love of heart.

Shakespeare

Xonê 046

Em ơi mắt với tim anh
Đấu tranh dữ dội để giành giữ em
Mắt tuyên bố nắm độc quyền
Tim không chịu, đòi vẹn nguyên phần mình.

Một bên nói, thật phân minh
em trong ngăn khóa của mình từ lâu.
Bên kia cương quyết lắc đầu,
nói chỉ mắt mới biết đâu là tình.

Thẩm phán biết việc của mình,
chuyện không giải quyết sẽ sinh bất hòa.
Phán quyết đã được đưa ra
để hai bên hết kêu ca, tranh giành:

Sắc đẹp em, của mắt anh
Còn tim em thuộc tim anh giữ gìn.

Sonnet 047

Betwixt mine eye and heart a league is took,
And each doth good turns now unto the other:
When that mine eye is famish’d for a look,
Or heart in love with sighs  himself doth smother,

With my love’s picture then my eye doth
And to the painted banquet bids my heart;
Another time mine eye is my heart’s guest
And in his thoughts of love doth share a part:

So, either by thy picture or my love,
Thyself  away art resent still with me;
For thou not farther than my thoughts canst move,
And I am still with them and they with thee;

Or, if they sleep, thy picture in my sight
Awakes my heart to heart’s and eye’s delight.
Shakespeare

Xonê số 047

Mắt, tim anh một phe rồi
Bằng lòng chia ngọt xẻ bùi với nhau
Vắng em, đói khát mắt sầu
Thiếu em, tim ngạt, buồn đau mong chờ.

Ngắm em – yến tiệc bây giờ,
mắt luôn thết khách đón chờ là tim.
Và mắt thành khách thường xuyên
cùng tim chia sẻ tình em mặn nồng

Mắt với tim anh hòa đồng
nên anh luôn được ở cùng với em
Em không ngoài được tầm tim
Ở đâu tim mắt vẫn tìm được em

Ngay trong giấc mơ dịu êm
Chúng gọi nhau dậy hưởng niềm sướng vui.

(Ngọc Châu dịch từ nguyên bản tiếng Anh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>