Đêm trăng hỏi chuyện Cụ Nguyễn Du – Dương Phượng Toại

image large yz0w3av46u Đêm trăng hỏi chuyện Cụ Nguyễn Du   Dương Phượng Toại

Có phải bao nhiêu vẻ đẹp của trăng

Cụ đem vào trang viết

Cho nàng Kiều

Đến nỗi hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

Vì thế nên thói đời cay nghiệt

Trút bao nỗi oan vào kiếp khuynh thành!

 

Trăng thừa thãi mà thi nhân thiếu sáng?

Ánh vàng suông hoang hoải không gian

Trăng tròn vậy mà sao gương vỡ nát?

Để thân Kiều lưu lạc giữa nhân gian!

 

Trăng vẫn treo trước lầu Ngưng Bích

Mà tình Kiều tan tác chốn khóa xuân

Hẳn Cụ đã xé lòng đêm ngồi viết

Mong lấp nỗi đau trong cõi hồng trần?

 

Vâng!

Dưới con đêm nay vòm trời trăng rất sáng

Nơi Cụ thiên thu trăng có tròn đầy ?

Cụ có còn bút nghiên trên cung Quảng

Mà lệ người vẫn ứa dưới trăng đây ?

 

Con nghĩ Cụ đã gom hết nước mắt

Dồn thành sông đổ xuống tắm cho Kiều

Nét xuân sơn đắm chìm đêm trăng mật

Tòa thiên nhiên nào đã thực được yêu!

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>