Chùm xướng họa của Quế Hằng – Tác Giả: Quế Hằng HN

image large i7426530cm Chùm xướng họa của Quế Hằng   Tác Giả: Quế Hằng HN

VÀO HÈ

Họa nguyên vận “Nồng nàn tháng ba”

Của Quế Hằng HN

 

Xuân mãn hè sang lắm khách mời

Trong vườn chĩu quả thỏa ăn chơi!

Tào mào ríu rít lưng chừng núi

Sáo sậu ngu ngơ ở cuối trời .

Gái lớn e dè chưa đánh tiếng

Trai tơ bạo dạn đã đưa lời .

Duyên tình trong chín, ngoài thoang thoẳng

Giữ lại cho nhau , chớ lả lơi !

 

Từ Đức Khoát

 

NÊN DUYÊN

Họa :”Thi nữ tầm phu”

Của Ngọc Ẩn Huyền Nhi Nha Trang

 

Nữ sỹ vì sao muộn lấy chồng

Hay vì chữ nghĩa, phải phòng không?

Tầm phu thiểu tự, chưa thành bạn

Trọng phụ đa ngôn, chẳng mặn nồng

Trách kẻ tham tiền đành phải đợi

Chê người cậy của chịu chờ trông

Nay người xướng họa ta đã gặp

Liệu có nên duyên đẹp chỉ hồng ?

 

                            Từ Đức Khoát

                                        Phú Thọ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>