Tư Liệu Văn Học

Trung Quốc công bố bảng xếp hạng mười nhà văn lớn nhất trong lịch sử

Báo mạng Trung Quốc http://www.xooob.com/đã giới thiệu những kiểu phân loại văn học từ xưa đến nay ở Trung Quốc và công bố Bảng xếp hạng Mười nhà văn nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Văn học cổ đại Trung Quốc phân thành Thi và Văn, văn lại phân thành Vận văn và more »

Văn học đời Lý – Trần

A.Văn học đời Lý là thời kỳ đầu của nền văn học Việt Nam được hình thành trong giai đoạn lịch sử của nhà Lý (1009-1225). 1) Đặc điểm chính Thời Lý, sự ảnh hưởng của đạo Phật (đã có căn bản từ triều Đinh-Lê) đến chính trị, văn hóa và văn học trở thành more »

Tìm hiểu chữ “Xuân” trong Truyện Kiều

              Đại thi hào Nguyễn Du quê ở làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1765, mất năm 1820, thọ 55 mùa xuân. Thân phụ của ông là Nguyễn Nghiễm làm quan đến chức tể tướng. Thân mẫu là bà Trần Thị Tần, quê more »

Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư

Sách là một kho tàng tri thức nhân lọai mà người xưa để lại cho muôn đời sau. Ông cha ta ngàn năm trước, khi lập quốc, việc viết sách không chỉ là để lại cho con cháu mà còn xem như là “Thiên thư”, khẳng định chủ quyền của quốc gia,cùng những báu vật more »

Bi kịch của Lỗ Tấn – Hồ Anh Hải

Bi kịch của Lỗ Tấn – Hồ Anh Hải Lỗ Tấn (25/9/1881 – 19/10/1936)   Bi kịch hôn nhân Từ sau ngày nước CHND Trung Hoa ra đời, tất cả các từ điển hoặc sách báo chính thống nước này đều viết Lỗ Tấn là chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc, nhà more »

Những phân vân khi dạy bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

  Chiếu dời đô ( hay Thiên đô chiếu ) của Lý Công Uẩn được đưa vào giảng day trong sách Giáo khoa Ngữ Văn 8, THCS , từ 2004. Mục đích đưa bài Chiếu dời đô vào giảng dạy ở chương trình Ngữ văn 8 đã được gi rõ trong Sách giáo viên Ngữ more »